MEDYUM BİLAL

HER DERDİN ÇARESİ BU KAPIDA
 
Anasayfacin huddam yüzüTakvimSSSAramaKayıt OlGiriş yap
Arama
 
 

Sonuç :
 
Rechercher çıkıntı araştırma
En son konular
» ZİKİR ÇEŞİTLERİ
Ptsi Mayıs 24, 2010 5:12 pm tarafından medyumbilal

» GERÇEK ŞAHMERAN DUASI
Ptsi Mayıs 24, 2010 5:11 pm tarafından medyumbilal

» VİRD ZİKİR DERSİ
Ptsi Mayıs 24, 2010 5:05 pm tarafından medyumbilal

» VİRD-İ MEVLEVİ
Ptsi Mayıs 24, 2010 5:04 pm tarafından medyumbilal

» SALAT-I MEŞİŞ
Ptsi Mayıs 24, 2010 5:03 pm tarafından medyumbilal

» CİNLER HAKKINDA GENEL BİLGİ
Ptsi Mayıs 24, 2010 5:01 pm tarafından medyumbilal

» CİNLER NEREDE YAŞARLAR
Ptsi Mayıs 24, 2010 4:59 pm tarafından medyumbilal

» KAÇ ÇEŞİT CİN VARDIR
Ptsi Mayıs 24, 2010 4:59 pm tarafından medyumbilal

» CİNLERİN VARLIĞI YAPISI
Ptsi Mayıs 24, 2010 4:58 pm tarafından medyumbilal

Aralık 2018
PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
TakvimTakvim
Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok

Sitede bugüne kadar en çok 117 kişi Ptsi Tem. 31, 2017 9:50 pm tarihinde online oldu.
Giriş yap
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Beni hatırla: 
:: Şifremi unuttum

Paylaş | 
 

 SARALI VE FELÇİLERE TEDAVİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
medyumbilal
medyum
avatar

Mesaj Sayısı : 144
Kayıt tarihi : 30/04/10

MesajKonu: SARALI VE FELÇİLERE TEDAVİ   Çarş. Mayıs 12, 2010 11:36 pm

________________________________________Saralı veya felçli hastalara 7 gün üzerlerine bu ayetler okunursa Allahın izniyle şifadır.


Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemin.
Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. _yyâ kena'büdü ve iyyâkenesteîn. _hdinas sirâtal müstekîm. Sirâtellezîne enamte
aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veladdâllîn. (üfür) elîf lâm
mîm. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh. Hüden lil müttekîn. Ellezîne
yü'minûne fil gaybi ve yükîmûnes salâte ve mimmâ razaknâ
hüm yünfikûn. Vellezîne yü'minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ
ünzile min kablike ve bil âhirati hüm yûkınûn. Ve ülâike alâ
hüden min rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. (üfür) ve
ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüver rahmânür rahîm.
_nne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel
fülkilletî tercî fil bahri bi mâ yenfeunnâse ve mâ enzelallâhü
mines semâi min mâin fe ahyâbihil arda ba'de mevtihâ ve
besse fîhâ min külli dâbbetin ve tasrîfir riyâhı ves sahâbil
musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya'kılûn.
(üfür). Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel
hayyul kayyûm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs
semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yesfeu ındehü illâ bi iznihi
ya'lem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi
seyin min ılmihi illâ bimâ sâ'. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel
arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. (üfür) lâ
ikrâhe fid dîni kad tebeyyener rüsdü minel gayyi femen yekfür
bittâgûti ve yü'min billâhi fekadis temseke bil urvetil vüskâ len
fisâme lehâ vallâhü semîun alîm. Allâhü veliyyüllezîne âmenû
yühricühüm minez zulümâti ilen nûri ilez zulümâti ülâike
eshâbün nâri hüm fîhâ hâlidûn. (üfür) âmenerrasûlü bimâ
ünzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûne küllün âmene billâhi
ve melâiketihi ve kütübihi ve rasülihi lâ nüferriku beyne
ehadim mir rusulihi ve kâlû semi'nâ ve eta'nâ gufrâneke
Rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüsahâ
lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mek tesebet Rabbenâ lâ tüâhiznâ
in nesînâ ev ahta'nâ Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ
hameltehü alellezîne min kablinâ Rabbenâ ve lâ tühammilnâ
mâ lâ tâ katelenâ bih. Va'füannâ vagfirlenâ verhamnâ ente
Mevlânâ fensürnâ alel kavmil kâfirîn. (üfür) sehidallâhü ennehü
lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ûlûl ilmi kâimen bil kısti lâ
ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm. _nned dîne indallâhil _slâm.
Kulilâhümme mâlikel mülki tü'tîl mülke men tesâü ve tenziul
mülke mimmen tesâü ve tü ızzü men tesâü ve tüzillü men
tesâü bi yedikel hayru inneke alâ külli seyin kadîr. Tûlicül
leyle fin nehâri ve tülicün nehâri fil leyli ve tuhricül hayye
minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terziku mentesâü bi gayri hisâb. (üfür) Sümme enzele aleyküm min ba'dil
gammi emeneten nuâsen yagsâ tâifeten minküm ve taifetün
kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi gayral hakki
zannel câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ minel emri min seyin kul
innel emra küllehü lillâhi yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yebdûne
leke yekûlûne lev kâne lenâ minel emri seyün mâ kutilnâ
hâhünâ kul lev küntüm fî büyûtiküm leberazellezîne kütibe
aleyhimül katlü ilâ medâciıhim ve liyebteli yallâhü mâ fî
sudûriküm ve liyümahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi
zâtis sudûr. Ve in yemses kallâhü bi durrin felâ kasife lehü illâ
hüve ve in yemseske bi hayrin fe hüve alâ külli seyin kadîr.
_nne rabbekümullâ hüllezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti
eyyâmin sümmes tevâ alel arsi yugsil leylen nehâra yatlübühü
hasîsen ves semse vel kamera ven nücûme musahharâtin bi
emrihi elâ lehül halku vel emru tebâra kallâhü rabbül âlemîn.
Üdû rabbeküm tedarruan ve hufyeten innehü lâ yühıbbül
mu'tedîn. Ve lâ tüfsidû fil ardı ba'de ıslâhihâ vedûhü havfan ve
tamaan inne rahmetillâhi karîbün minel muhsinîn. (üfür) Kul len
yüsîbenâ illâ mâ keteballâhü lenâ hüve Mevlânâ ve alallâhi fel
yetevekkelil mu'minûn. Lekad câeküm rasûlün min enfüsiküm
azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bil mü'minîne
raûfür rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve
aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arsil azîm. Ve in yemses
kallâhü bi durrin felâ kasife lehü illâ hüve ve in yüridke bi
hayrin felâ râdde li fadlihi yüsîbü bihi men yesâü min ıbâdihi
ve hüvel gafûrur rahîm. _nnî tevekkeltü alallâhi rabbî ve
rabbeküm mâmin dâbbetin illâ hüve âhızün bi nâsıyetihâ inne
rabbî alâ sırâtım müstekîm. Ve mâ lenâ illâ netevekkele
alallâhi ve kad hedânâ sübülenâ ve lenasbiranne alâ mâ
âzeytümûna ve alallâhi felyetevekkelil mütevekkilûn.
Sübhânehü ve teâlâ ammâ yekûlûne ulivven kebîrâ.
Kulidullâhe evid urrahmâne eyyâmâ tedû felehül esmâül
Hüsnâ ve lâ techer bi salâtike ve lâ tühâfit bihâ vebtegı beyne
zâlike sebîlâ. (üfür) ve kulil hamdü lilâhillezî lem yettehız
veleden ve lem yekün lehü serîkün fil mülki ve lem yekün lehü
veliyyün minezzülli ve kebbirhü tekbîrâ. Feteâlallâhül melikül
hakkül lâ ilâhe illî hüve rabbül arsil kerîm. Ve men yedu
meallâhi ilâhen âhara lâ bürhâne lehü bihi fe innemâ hisâbühü
ınde rabbihi innehü lâ yüflihul kâfirûn. Ve kul raabigfir verham
ve ente hayrur râhimîn. (üfür) Ve keeyyin min dâbbetin lâtahmilü rizkahâ allâhü yerzükuhâ ve eyyâküm ve hüves
semîul alîm. Sübhânallâhi hîne temsûne ve hîne tüsbihûn. Ve
lehül hamdü fis semâvâtî vel ardı ve asiyyen ve hîne tüzhirûn.
Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ
yümsik felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Fe
sübhânellezî bi tedihi melekûti külli seyin ve ileyhi turceûn.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ves sâffâti saffâ. Fez zâcirâti zecrâ.
Fettâliyâti zikrâ. _nne ilâheküm le vâhid. Rabbüs semâvâti vel
ardı ve mâ beynehümâ ve rabbül mesârik. _nnâ zeyyennes
semâed dünyâ bi zinetinil kevâkib. Ve hifzan min külli
seytânin mârid. Lâ yessemmeûne ilel meleil a'lâ ve yukzefûne
min külli cânib. Duhûran ve lehüm azâbün vâsıb. _llâ men
hatifel hatfete featbeahü sihâbün sâkıb. Festeftihim ehüm
eseddü halkan em men halaknâ innâ halaknâhüm min tînin
lâzib. Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yasıfûn. Ve
selâmün alel mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. (üfür).
Lekad sadakallâhü rasûlehür rü'yâbil hakki le tedhulennel
mescidel harâme insâallâhü âminîne muhallikîne ruûseküm
ve mukassırîne lâ tehâfûne fe alime mâ lem ta'lemû fe ceale
min dûni zâlike fethan karîbâ. Hüvellezî ersele rasûlehü bil
hüdâ ve dînil hakki li yüzhirahü alellezîne küllihi ve kefâ billâhi
sehîdâ. Muhammedün rasûlullâhi vellezîne meahü esüddâü
alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm rukkean sücceden
yebtegûne fadlan minallâhi ve rıdvânen sîmâhüm fî vücûhihim
min eseris sücûdi zâlike meselühüm fit tevrâte ve meselühüm
fil incîli kezerın ahrace setehü feâzerahü festaglız festevâ alâ
sûhıhi yu'cibiz zerrâa li yegîza bihimül küffâra ve
adallâhüllezîne âmenû ve amilüs sâlihâti minhüm ma'firaten
ecran azîmâ. (üfür). Yâ ma'seral cinni vel insi inisteta'tüm en
tenfüzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfüzû lâ tenfüzûne illâ
bi sultân. Fe bieyyi âlâi rabbikümâ tü kezzibân. Yürselü
aleykümâ süvâzun min nârin ve nühâsün felâ tentesirân. Fe
bieyyi âlâi rabbikümâ tü kezzibân. (üfür). Bismillâhirrahmânirrahîm.
Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ardı ve hüvel azîzül
hakîm. Lehü mülküs semâvâti vel ardı yuhyî ve yümîtü ve
hüve alâ külli seyin kadîr. Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru
vel bâtınü ve hüve bi külli seyin alîm. Hüvellezî halakas
semâvâti vel arda fî sittetin eyyâmin sümmes tevâ ve alel arsi
ya'lemü mâ yelicü fil ardı ve ma yahrucü minhâ ve mâ yenzilü
mines semâi ve mâ ya'rucü fîhâ ve hüve meaküm eyne mâküntüm vallâhü bimâ ta'melâne basîr. Lehü mülküs semâvâti
vel ardı ve ilallâhi türceul ümûr. Lev enzelnâ hâzal kurâne alâ
cebelin leraeytehü hâsian mütesaddian min hasyetillâhi ve
tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn.
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül gaybi ves sehâdeti
hüver rahmânür rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve el
melikül kuddûsüs selâmül mü'minül müheyminül azîzül
cebbârül mütekebbirü sübhânallâhü ammâ yüsrikûn.
Hüvallâhül hâlikul bâriul musavviru lehül esmâül Hüsnâ
yüsebbihü lehü mâ fîs semâvâti vel ardı ve hüvel azîzil hakîm.
(üfür). Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul uhiye ileyye ennehüs
temea neferun minel cinni fekâlû innâ semi'nâ kurânen acebâ.
Yehdî iler rüsdi feâmennâ bih. Ve len nüsrike bi rabbinâ
ehadâ. Ve ennehü teâlâ ceddü rabbinâ mettehaza sâhibeten
ve lâ veledâ. Ve ennehü kâne yekûlü sefîhünâ alallâhü setatâ.
Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî
levhin mahfûz. Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul hüvallâhü ahad.
Allâhüs samed. Lem yelid. Ve lem yûled. Ve lem yekün lehü
küfüven ahad. (üfür). Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü bi
rabbil felak. Min serri mâ halak. Ve min serri gâsikın izâ ve
kab. Ve min serrin neffâsâti fil ukad. Ve min serri hâsidin izâ
hased. (üfür). Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü bi rabbin
nâs. Melikin nâs. ilâhinnâs. Min serril vesvâsil hannâs. Ellezî
yüvesvisü fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs. (üfür).
Elhamdü lillâhillezî rafeas semâü ve vedaal arda ve nesabel
cibâle ve erseler riyâhı ve ezlemel leyle ve edâen nehâre ve
halaka mâ yürâ ve mâ lâ yürâ ve lem yahtec fîhi ilâ avni
ehadin min halkıhi sübhâneke mâ a'zama sâneke limen
tefekkara fî kudretike alevte bi ulivvike ve denevte bi
dünivvike ve kaharte halkıke bi sultânike fel muâdî leke
minhüm fin nârî vel müzillü leke nefsehü minhüm fil cenneti
emarte bid duâi ve tekeffelte bil icâbeti radde kadâüke duâûnâ
izâ istecib lenâ entel kaviyyü feleyse min ehadün akvâ minke
ve enter rahîmi feleyse ehadün erhame minke rahimte ya'kûbe
feradedte aleyhi basarahü ve rahimte yûsufe fe necceytehü
minel cübbi ve rahimtehü eyyûbe fe kesefte anhü belâeh.
Allâhümme innî eselüke ve ergabü ileyke fe inneke hayra
mesûlin lem yesel gayrike yâ kâsımel cebâbirati yâ deyyânü
yevmid dîni yâ men yuhyîl izâme ve hiye ramîm. Yâ men
nesabtes sırâtal halkıke en yemürrû aleyhi ehadü mines Seyfive erakku mines sa'rate alâ cisri cehenneme ente ibteleyte
fülân ibni fülâneten bi hâzihil evcâı ve hâzar rîhı ve hâzihil
emrâdu vel eskâmi ve entel kâdiru alaz zihâbi bihâ yâ
erhamarrâhîmîne. Ve meselüllezîne keferû ke meselillezî
yenıku bimâ lâ yesmeu illâ duâen ve nidâen summün bükmün
umyün fehüm lâ ya'kılûn.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://medyumbilal.yetkinforum.net
 
SARALI VE FELÇİLERE TEDAVİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
MEDYUM BİLAL :: MEDYUM BİLAL'DEN ÇOK ÖZEL DUALAR-
Buraya geçin: